PATRICIA FOUCHEREAU

patou

Després de ser ballarina solista amb el coreògraf de la Cie «And Life Dance», Patricia decideix fer-ho dedicant-se exclusivament a l’ensenyament del Modern jazz i la formació de ballarins aficionats.

Molts són ballarins o professors professionals.

La relació amb el sòl, la flexibilitat, l’equilibri i les diferències d’energia són les bases del seu ensenyament. Sempre a la recerca de nous camins corporals, el seu treball és perpètua evolució però sempre basada en el plaer, la generositat, l’intercanvi, amb la preocupació que tothom trobi la felicitat i la dansa.

Dinàmic i complet, augmenta l’energia al llarg del curs per abordar-la completament coreografies, l’objectiu és unir les diferents energies d’un grup per fer-les un de sol.